Bedrijf

Seafar NV is een onafhankelijk scheepsmanagementbedrijf dat diensten aanbiedt om onbemande en bemannings gereducerende schepen te exploiteren voor scheepseigenaren en rederijen. Via ons Control Center ondersteunen en sturen we geautomatiseerde schepen aan, met de nadruk op efficiente en veilige operaties.

Seafar loopt voorop in de ontwikkeling en operationele integratie van state-of-the-art technologieën voor semi-autonome en onbemande scheepvaart.

Onze missie

Scheepseigenaren helpen het volledige potentieel van hun schip te bereiken via innovatieve diensten

Operations

Shore Control Center

De schepen worden vanuit het Seafar Shore Control Center bediend door operatoren met een lange staat van dienst in de binnenvaart en zeevaart.

Onderzoek

Artificiële intelligentie

Autonoom varen

Met behulp van Seafar’s algoritmes voor AI gebruikt een schip een navigatiemodel en een scheepsmodel om toekomstig vaargedrag te voorspellen en onveilige situaties te vermijden door middel van het meest optimale traject. Seafar maakt gebruik van meerdere soorten adaptieve sensoren en integreert zijn software processen voor sensorfusie om een ​​nauwkeurig wereldmodel te bouwen. Het model is opgeslagen in een database die toegankelijk en verbeterd kan worden door elk autonoom vaartuig dat die regio binnenvaart.

Machine learning

Situational awareness

Omgevingssensoren zoals LiDAR, radar en camera’s produceren gegevens die worden gebruikt bij het identificeren en classificeren van obstakels. Een schip leren herkennen van objecten en zijn omgeving is nog maar het begin van machine learning. Het onderzoek van Seafar omvat het modelleren van de omgeving, waardoor het vaargedrag van schepen wordt verbeterd.

Duurzaamheid

Seafar erkent dat duurzaamheidsrisico’s het vermogen om waarde te genereren in de binnen- en scheepvaart kunnen verminderen. Er zijn echter kansen voor ondernemingen om duurzame oplossingen te bieden aan klanten en stakeholders.

 

Seafar verbindt zich ertoe om actief betrokken te zijn bij en samen te werken met belanghebbenden in de sector om de technologieën te ontwikkelen die nodig zijn om de ecologische voetafdruk van de scheep- en binnenvaart te verminderen en om koolstofvrije scheep- en binnenvaart te bereiken.

Duurzaam ondernemen

Als pionier in de scheepvaartsector wil Seafar een pioneer zijn om te innoveren en nieuwe technologieën te implementeren om het pad naar koolstofvrije scheepvaart te versnellen. Door gebruik te maken van nieuwe technologieën kunnen rederijen hun operationele efficiëntie continu verbeteren. Efficiëntiemaatregelen kunnen de vervuiling verminderen, maar versterken ook de business case voor de verdere investeringen in groene en koolstofvrije voortstuwingstechnologieën of verschuivingen naar schone brandstof. De uitdaging is om commercieel levensvatbare scheepvaart zonder uitstoot te creëren, Seafar wil een sleutelrol spelen om deze uitdaging aan te gaan.

 

Duurzaam werken

Het doel van de duurzame bedrijfsstrategie van Seafar is om een ​​positieve impact te hebben op de samenleving en de industrie. Automatisering, robotica en AI in een sector met een lange traditie van zeevarenden en varend personeel betekent niet dat banen in de sector moeten verdwijnen. In plaats daarvan biedt Seafar een alternatief of uitbreiding van het huidige carrierepad in de scheepvaart: waloperator in het Shore Control Center. Werkgelegenheid die de positieve aspecten van het varen aanbiedt, maar met de mogelijkheid om na de werkdag terug huiswaarts te kunnen keren.

Partners

Seafar heeft een reeks samenwerkingsverbanden en partnerschappen tot stand gebracht op technologisch en wetgevend niveau. Samen met deze partners werkt Seafar aan de scheep- en binnenvaart van de toekomst.